Studieteknikk

  • begynder
  • norsk
  • projektarbejde
  • uia

Generell studieteknikk for alle nivåer. Korte videoer på norsk/engelsk med full tekst beskriver gode strategier for tidsbruk, effektive leseteknikker, og bruk av fagbøker.

http://libguides.uia.no/studieteknikk