Research Data Management 1 – Introduction

  • begynder
  • deic
  • datamanagement
  • engelsk

eLearning-kursus om vigtigheden af god forskningsdatahåndtering (RDM). Inden for rammerne af Dansk National Forum for Data Management har de danske universiteter udviklet eLearning-kurset “Research Data Management”.

Læringsmål

I slutningen af dette afsnit kan kursusdeltageren…

  • forstå vigtigheden af at styre forskningsdata
  • forstå hvordan de vigtigste aktører inden for research data management (RDM) kan påvirke forskningen
  • identificere forskellige typer forskningsdata inden for forskellige discipliner
  • forstå, hvad RDM indebærer, når man ser på Research Data Lifecycle

Du kan også tilgå videoen på DeiC’s website: https://www.deic.dk/da/RDMElearn