Research Data Management 2 – FAIR Principles

  • begynder
  • deic
  • datamanagement
  • engelsk

eLearning-kursus om vigtigheden af god forskningsdatahåndtering (RDM). Inden for rammerne af Dansk National Forum for Data Management har de danske universiteter udviklet eLearning-kurset “Research Data Management”.

Læringsmål

I slutningen af dette afsnit kan kursusdeltageren …

  • identificere nøgleelementer, der hjælper med at gøre forskningsdata søgbare, tilgængelige, interoperable og genanvendelige
  • forstå, hvordan disse nøgleelementer anvendes i forskellige forskningsdiscipliner og forskellige forskningsarbejdsgange
  • skelne mellem FAIR-data og åbne data

Du kan også tilgå videoen på DeiC’s website: https://www.deic.dk/da/RDMElearn