Research Data Management 3 – Data Management Plans

  • begynder
  • deic
  • datamanagement
  • engelsk

eLearning-kursus om vigtigheden af god forskningsdatahåndtering (RDM). Inden for rammerne af Dansk National Forum for Data Management har de danske universiteter udviklet eLearning-kurset “Research Data Management”.

Læringsmål

I slutningen af dette afsnit kan kursusdeltageren …

  • forstå merværdien ved at lave datastyringsplaner i forskningsprojekter
  • identificere udfordringer i projekter i relation til forskningsdatahåndtering
  • identificere interessenter, der kræver en DMP, og ved, hvordan man begynder at lave en DMP, herunder hvilke emner der skal dækkes

Du kan også tilgå videoen på DeiC’s website: https://www.deic.dk/da/RDMElearn