Undgå plagiering! Tre enkle råd til hvordan

 • begynder
 • dansk
 • ku
 • plagiering

For studerende på universitetet gælder regler om videnskabelig redelighed og herunder plagiering.

Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger.” www.stopplagiat.nu

Her er 3 enkle råd til at undgå plagiering:

Hav styr på kilderne (benyt et referencehåndteringsværktøj)

 Hav en præcis, ensartet og korrekt kildehenvisning (litteraturliste)

Husk altid at kreditere forfatter/ophav når du citere, omskriver (parafrase) eller genskriver en tekst (referat)


Trin 1: Få styr på kilderne!

Benyt et referencehåndteringsværktøj, som eksempelvis EndNote, Mendeley og Zotero, da det er et rigtig godt redskab til at holde styr på alle dine kilder.

Københavns Universitetsbiblioteker afholder løbende kurser. Se hvornår i KUB Kalenderen nedenfor.
Spørg eventuelt dine undervisere, om de har anbefalinger til referencehåndteringsværktøj.

 • Et referencehåndteringsværktøj giver dig muligheder for at:
 • eksporterer kilder fra bibliografiske databaser
 • samle dine kilder i en database
 • organisere kilder ex. i mindre opgaverelaterede databaser
 • tilføje emneord og noter
 • citere i Word (installer plugin)
 • automatisk oprettelse af kildehenvisning / litteraturliste ved citering
 • del database med andre

BIBLIOTEKSRESSOURCER (LINKS)


Trin 2: Vigtig med en ensartet og præcis kildehenvisning

Det er vigtig at du giver en ensartet og præcis kildehenvisning, når du citere og referer, gengiver sætninger, tabeller, figurer, parafraser eller idéer fra andres videnskabelige arbejde.

Dét er der gode grunde til, som ex:

 • For at læseren kan vide, hvor du har dine oplysninger fra og for at læseren har mulighed for at finde og checke de kilder, du har anvendt.
 • For at kreditere ophavsmanden, hvis værk du har trukket på
 • For at du selv er i stand til at finde informationen igen.
 • For at undgå at blive beskyldt for at plagiere
Ordforklaringer på:

Parafrase
en omskrivning / fortolkning

Referat
en nøgtern gengivelse

Citat
en ordret gengivelse

Citat = “(mindre) del af noget sagt eller skrevet der gengives ordret” –
Den Danske Ordbog https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=citat

Parafrase = “fortolkende omskrivning af en tekst, et sprogligt udtryk el.lign” – Den Danske Ordbog https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=parafrase

Referat = ”(nøgtern) mundtlig eller skriftlig gengivelse (i kort form) af et begivenhedsforløb eller af noget sagt eller skrevet” –
Den Danske Ordbog https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=referat


Trin 3: Ophav, Reference og Kildehenvisning

Husk at henvise til ophav når du citerer, henter særlige termer og udtryk fra en andens værk.
Henvis og citer også gerne til dig selv og din tidligere opgave som en kilde, hvis du vil inddrage dine egne tidligere pointer eller resultater.
Henvis hellere en gang for meget end en gang for lidt. Hvis du er i tvivl, om du skal henvise eller ej, så spørg din underviser.

Ophav
forfatter, organisation o.lign.

Reference
henvisning til en kilde der ligger til grund for en påstand
eller kan give yderligere oplysninger.

Kildehenvisning
angivelse af hvorfra information el.lign. stammer.


Trin 4: Test din viden!

Du kan læse meget mere om plagiering på:


Trin 5: Tag et kursus på biblioteket

Under “Biblioteksressourcer – LINKS” finder du adgange til KUB kursuskalender.

 • Vi vil anbefale dig at tage et af de mange litteratursøgningskurser,
 • og hold styr kilderne med et referencehåndteringsværktøj