Sambibpodden: Akademisk hederlighet & plagiering

  • begynder
  • lu
  • plagiering
  • svensk

Lyssna på Sambibpodden där bibliotekarierna Mikael Törner och Adam Turic på Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet diskuterar plagiering utifrån de funderingar och frågor som du som student kan tänkas ha.