Forstå din algoritme – en læringsaktivitet

 • au
 • begynder
 • dansk
 • kildekritik
 • ku
 • ruc

INTRO

Denne læringsaktivitet om grundlæggende algoritmeforståelse er en del af projektet “Studerendes akademiske digitale kompetencer 2”, og er blevet til i samarbejde mellem Lisbeth Ramsgaard Carlsen, Sofie Baungaard Hansen & Solveig Sandal, Aarhus University Library (AUL), Inger Louise Berling Hyams Roskilde Universitetsbibliotek (RUB ) og Anne Berit Bagger, Københavns Universitets Bibliotek (KUB).

Wordcloud med algoritmebrug

ABSTRACT

De studerende skal have forståelse for, hvordan algoritmer fungerer og påvirker deres dagligdag, på deres studie og i deres fremtidige arbejdsliv. En basal viden om algoritmer vil øge de studerendes forståelse for, at algoritmer anvendes i større og større omfang i vores samfund, herunder i informationssøgning i forbindelse med forskning. Aktiviteten er designet til at få de studerende til at reflektere over algoritmers indflydelse ved, at de udpeger algoritmer, som de kommer i berøring med i deres hverdag.

KONTEKST

Universiteterne har større og større fokus på digital dannelse. E-undervisning er blevet øget markant og det stiller større krav til de studerende om selv at begå sig i en akademisk digital verden.

Algoritmer er en integreret del af vores moderne liv, og de driver en mængde af forskellige funktioner for os, og som regel fuldstændigt uden vores opmærksomhed og refleksion. Når vi som led i vores almene digitale dannelse, skal blive klogere på hvordan de fungerer, så har vi brug for at reflektere over hvordan de fungerer og hvordan de påvirker den information, herunder forskning, der bliver stillet til rådighed for os.

Det er vigtigt at de studerende bliver bevidste om hvor og hvor mange algoritmer der omgiver dem i deres dagligdag, som et første skridt til at forholde sig kritisk og reflekteret til algoritmerne. Denne aktivitet er beregnet for 1. semesterstuderende på universiteterne.

UDBYTTE

De studerende præsenteres for basal viden om algoritmer og brugen af algoritmer (video). De studerende skal reflektere over hvilke fordele og ulemper det kan have i forhold til deres studie.

AKTIVITETENS INDHOLD

 • De studerende har efter aktiviteten viden om, hvilke algoritmer der omgiver dem.
 • De studerende kan reflektere over hvilken indvirkning algoritmer kan have i deres dagligdag og studie.

FØR AKTIVITETEN

Se video på: https://edumedia.dk/media/t/0_9rj4cod4

UNDER AKTIVITETEN

 • De studerende bliver bedt om at tænke over eksempler på hvor de møder algoritmer i deres studieliv, og skrive eksemplerne i fx Mentimeter: https://www.mentimeter.com/
 • Underviseren slutter aktiviteten ved at vise en wordcloud over de studerendes eksempler
 • Eksemplerne diskuteres herefter i plenum, hvorvidt algoritmernes indvirkning er
  positive eller negative.

EFTER AKTIVITETEN

Læs kapitlet: Cadwalladr, C. (2018). Google, demokratiet og sandheden om internetsøgninger. I: Birkholm, K., & Frølich, N. De skjulte algoritmer : teknoantropologiske perspektiver (s. 83-106). DJØF.

MATERIALER

Computere – både studerende og underviser.

FORBEREDELSE

Wordcloud i Mentimeter.

EKSTERNE RESSOURCER

Check https://algoritmer.org/ om algoritmer, data og demokrati

STAK 1 projektet med læringsaktiviteter: https://open-tdm.au.dk/blogs/stak/om-stak