Att söka information

  • litteratursøgning
  • lu
  • øvet
  • svensk

Intro

Utmaningen för dig som student är inte brist på litteratur. Utmaningen är överflödet, tillgängligheten och mångfalden av litteratur. Att ha förmåga att avgränsa, sålla och relevansbedöma stora mängder material är en central färdighet i arbetet med ett paper eller en uppsats. Du arbetar med detta på flera olika sätt, men din problemformulering är central. 

Att formulera ett problem och fråga

Försök att arbeta med att avgränsa det problem du vill undersöka samt tillhörande fråga/frågor. Vad är det du har erfarit under din VFU som har skavt? Kanske är det något som fungerat fantastiskt bra? Vad är det då som gör att det fungerar så bra? Försök att formulera vad det är du tycker är ett problem i den organisation som utgjort din VFU-plats. Vad är det du vill undersöka och varför? 

Att du formulerar och avgränsar det problem du observerat under VFUn samt din fråga är grundläggande inte minst sett till din littteratursökningsperspektiv och resultatet av denna. Ditt problem med tillhörande fråga fungerar vägledande i de sökningar du gör.

Bakgrund och sammanhang

Försök att arbeta med att avgränsa det problem du vill undersöka samt tillhörande fråga/frågor. Vad är det du har erfarit under din VFU som har skavt? Kanske är det något som fungerat fantastiskt bra? Vad är det då som gör att det fungerar så bra? Försök att formulera vad det är du tycker är ett problem i den organisation som utgjort din VFU-plats. Vad är det du vill undersöka och varför? 

Att du formulerar och avgränsar det problem du observerat under VFUn samt din fråga är grundläggande inte minst sett till din littteratursökningsperspektiv och resultatet av denna. Ditt problem med tillhörande fråga fungerar vägledande i de sökningar du gör.

Nästa steg

När du väl har ett väl formulerat problem med en tillhörande avgränsad fråga kan du börja söka och läsa litteratur mer målinriktat och på djupet. I denna fas av litteratursökningarna är det fruktbart att använda en mall för din sökprocess. En sådan mall hjälper dig att arbeta strategiskt med dina litteratursökningar och att reflektera över dina sökningar.

Vetenskapliga artiklar

Artiklar i vetenskapliga tidskrifter hittar du i söktjänsten LUBsearch eller via Google Scholar. När du kommit en bit på väg med dina sökningar kan det vara smartare för dig att söka i en ämnesdatabas. Sitter du utanför Campusnätverket går du först till LUBsearc, loggar in med ditt LU-id och klickar sedan på Databases A-Z uppe till vänster på sidan. Väl där söker du fram Google Scholar i databaslistan. På detta sätt får du fram fulltexten på artiklar som är publicerade i tidskrifter som biblioteken vid LU prenumerar på. Använd även Databases A-Z när du vill hitta en bra ämnesdatabas. 

På svenska

Det finns ett antal svenska och nordiska vetenskapliga tidskrifter som publicerar vetenskapliga artiklar. Flertalet svenska vetenskapliga tidskrifter lägger ut sina artiklar fritt på webben, s.k. Open Access.

I Ämnesguiden för Socialt arbete hittar du ingången Vetenskapliga tidskrifter på svenska, danska och norska (öppnas i ny flik)

Avhandlingar

Du kommer ha stor nytta av att använda dig av en eller flera avhandlingar när du genomför din undersökning och skriver ditt paper.  Avhandlingar med organisationsteoretisk ansats innehåller liksom alla andra avhandlingar en genomgång av tidigare forskning i ämnet samt på vilket sätt denna är relevant för studien, redogörelse och definitioner av för ämnesområdet centrala begrepp m.m. Tänk på att alltid läsa avhandlingens innehållsförteckning, kanske är en de av avhandlingen väldigt relevant för ditt paper även om inte resten är det?

Svenska forskare

Poppar det upp svenska forskare i träfflistan när du söker? Vill du kolla allt som en svensk forskare publicerat? Databasen SwePub erbjuder en översikt av vad svenska forskare har publicerat, vare sig det är dagstidningsmaterial, forskningsrapporter, populärvetenskap eller vetenskapliga texter.

Databasen Swepub (öppnas i ny flik)

Quiz “Sökord”

Detta quiz har Karlstads universitetsbibliotek gjort inom ramen för sin öppna kurs i informationskompetens, du hittar information om kursen och länk till kursen på denna sida: https://www.kau.se/bibliotek/lararstod/bibliotekets-stod-till-larare/informationssokning/akademisk 

Frågorna handlar om användning av sökord i informationssökning. 

Ett eller flera svarsalternativ kan vara rätt.

Du kan göra quizzet hur många gånger du vill.

Udarbejdet af Adam Turic & Anna PetterssonLunds UniversitetUdgivet under CC BY-NC