Fire trin til en bedre søgning

 • dansk
 • ku
 • litteratursøgning
 • øvet

En grundig søgning giver dig overblik, over hvilken litteratur der er tilgængelig inden for et fagområde.
Her er fire trin til en bedre søgning; 1. Gode søgeord. 2. Relevante bibliografiske artikelbaser. 3. Brug: AND, OR eller NOT. 4. Evaluer resultatet og vær kritisk

INDHOLD

 • Vælg gode søge/emneord
 • Hvordan bruges: OR – AND & NOT
 • Find relevant bibliography article databases
 • Evaluer søgeresultat og vær kritisk
 • Københavns Universitetsbibliotek

Trin 1: Vælg gode søge/emneord

Søgeord alias emneord findes allerede i valg af forskningsområde og valg af opgavens titel.

Du kan finde flere søgeord i:

– artikler, bøger skrevet af forskere der arbejder med området.

– ordbøger, artikeldatabaser, rapporter, bøger, encyklopædi m.m.

Find synonymer, relaterede søgeord, bredere eller smallere søgeord og mulige forkortelser for søgeord

BIBLIOTEKSRESSOURCER (LINKS)
Vis Hint 1

Nogle bibliografiske artikeldatabaser har online Thesaurus (synonymer)

Vis Hint 2

Brug både engelske og latinske navne for planter og dyr


Trin 2: Hvordan bruges: OR – AND & NOT

Du har valgt emne/søgeord og hvilke artikeldatabaser, du vil søge i. Nu skal du bruge: AND, OR and NOT

Du skal nu kombinere alle relaterede søgeord, som du har fundet, for at få en bred afdækkende søgning.

Et eksempel på en titel: “Overweight among Danish women”

 • Søg 1: woman OR women OR female OR females
 • Søg 2: Overweight OR obesity
 • Søg 3: Danish OR Denmark

Herefter kombineres alle tre søgninger med AND for at indsnævre søgningen:


Du kan bruge NOT for at ekskludere søgeord.
Du kan afgrænse eksempelvis publikations år og sprog, hvis er er for mange kilder.

BIBLIOTEKSRESSOURCER (LINKS)
Vis Hint

Trunkering / Wildcards bruges til at søge på ordstammer og alle afledte former af et ord, f.eks. ental og flertal. Trunkeringstegnet (wildcard) er ofte en asteriks (*, erstatter 0 til mange tegn) og sommetider et spørgsmålstegn (?) eller et dollar tegn ($)


Trin 3: Find relevant bibliography article databases

Det er fint at søge i Google, eller endnu bedre Google Scholar, når du søgninger. Men hvis du virkelig ønsker at optimere, have styring og overblik over din søgning, skal du søge i artikeldatabaserne – også kaldet bibliografiske databaser:

“A bibliographic database is a database of bibliographic records, an organized digital collection of references to published literature, including journal and newspaper articles, conference proceedings, reports, government and legal publications, patents, books, etc.”
A bibliographic database may be general in scope or cover a specific academic discipline”
https://en.wikipedia.org/wiki/Bibliographic_database

Københavns Universitetsbibliotek giver dig, som studerende, adgang til mange forskellige artikeldatabaser.

Søg altid i mere end en artikeldatabase. Da de har alle har unikke kilder – og du vil jo gerne have alt med 🙂

BIBLIOTEKSRESSOURCER (LINKS)

Trin 4: Evaluer søgeresultat og vær kritisk

Nu du har fundet disse forskellige kilder; artikler, bøger, rapporter osv. – så er det vigtigt du ser kritisk på dem.

Nu skal du undersøge, om kilderne er pålidelige eller upålidelige. Det kan du gøre ved at tænke over, om kilden er objektiv, relevant, pålidelig og/eller præcise?


Trin 5: Københavns Universitetsbibliotek

Du er altid velkommen til at kontakte dit bibliotek!

KUB Frederiksberg (Natur- og Biovidenskab)
KUB Nord (Natur- og Sundhedsvidenskab)
  KUB Søndre Campus (Humaniora, Jura & ITU)
   Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek
    Det Teologiske Fakultetsbibliotek