Studieteknik 2: Notatteknik

 • begynder
 • dansk
 • Studieteknik
 • vejledning
 • via

Introduktion til notatteknik

Det er forskelligt, hvad studerende finder svært ved at tage notater. Måske har du svært at skelne relevant fra ikke-relevant og kommer derfor til at notere for meget eller for lidt. Måske skal du (gen)lære, hvordan man tager notater, fordi det er længe siden, du har gået i skole. Måske er det helt for nyt for dig, og du skal for første gang prøve kræfter med det.

Begynd med at besvare disse spørgsmål for at finde ud af, hvad du skal fokusere på i forhold til notatteknik:

Spørgsmål om notattagning
Har du erfaring med at tage notater?  
Hvordan har du tidligere taget notater?  
Hvor meget tid bruger du på at tage notater?  
Har du et system, så du kan genfinde dine notater?  
Hvad er gode notater for dig?  
Hvad synes du er det mest udfordrende ved at tage notater?  

Notater til studielæsningen

Konkrete notatteknikker

I begyndelsen vil det være en fordel at eksperimentere med forskellige notatteknikker, dels vil du få brug for flere notatteknikker igennem din studietid, og dels er der ofte en teknik, der passer særlig godt til din arbejdsmåde.


Et andet godt råd er at notere i ryk, det vil sige, at du skal vente med at notere til du har en meningsfuld enhed. Det kan være et afsnit, et kapitel eller måske hele teksten, du skal læse eller høre, før du noterer. På den måde er det nemmere for dig at gennemskue, hvad der er relevant og ikke relevant at notere ned.
Et tredje råd er at bruge dit eget sprog, når du skriver notater. Når du bruger dine egne formuleringer, forholder du dig mere aktivt til stoffet, og du lærer og husker det bedre. 


Det er også en fordel at lave sit eget system med forkortelser, for på den måde at spare tid og plads 

Jørgensen, P. S. (2014). Notatteknik for studerende på videregående uddannelser—Lyt, læs—Notér—Og skriv (3. udgave). Samfundslitteratur. 

Her er nogle eksempler på forkortelser og symboler:


Her kan du læse om forskellige notatteknikker. De fleste af teknikkerne kan bruges både når du læser, er til undervisningen eller ser en video.

Minireferater

 • Læs hele teksten
 • Læg teksten væk og skriv derefter et lille referat af den

Minireferater giver stor læring på kort tid, og de er især gode til eksamenslæsning.

Understregninger og margennoter    

 • Understreg kun de vigtigste passager i teksten. 
 • Skriv tanker, ideer og spørgsmål i margenen. Gentag ikke det, der allerede står i teksten.

Hvis du læser på computeren, så brug en pdf-reader , så du kan lave understregninger og margennoter direkte i pdf-en.

Der er større chancer for at huske, hvad du har læst, hvis du har markeret det, men dog ikke lige så stor, som hvis du har arbejdet mere dybdegående med teksten.

Nøgleordsnoter     

 • List og definer de faglige begreber, du støder på i teksten
 • Noter teoretikere og begivenheder, og knyt nogle få beskrivende ord til dem

Nøgleordsnoter er især gode i starten af din uddannelse, hvor du skal tilegne dig et helt nyt fagligt begrebsapparat.

Mindmaps

 • Start med at skrive det centrale emne eller begreb midt på papiret.
 • Tegn linjer ud til forskellige under- og under-under-emner
 • Lad kortet vokse ud i bredden. Det er nemmere at overskue ting i bredden end i højden.
 • Brug gerne farver og symboler til at understrege de forskellige temaer og begrebers relation til hinanden.

Mindmaps er en god metode til at skabe overblik over sammenhænge.

Når du er færdig med at tage noter, så brug nogle få minutter på at læse dem igennem, og overvej om du skal tilføje, slette eller omstrukturere noget. Denne korte efterbearbejdning kan både højne din læring og gøre dine notater mere anvendelige.

Samtidig er det godt givet ud at bruge tid på at lave et system, så du nemt og hurtigt kan genfinde dine notater, når du skal bruge dem. 

 • Med håndskrevne notater skal du huske at markere dem tydeligt med fag, emne og dato og gemme dem i et system, der giver mening for dig. Du kan f.eks. bruge mapper med faneblade og forskellige farver kladdehæfter.
 • Med digitale noter kan du lave et godt mappesystem enten på din computer, på nettet i Microsoft Onedrive eller du kan gemme dem i programmet Microsoft OneNote.

Vidste du?

Forskning viser, at du opnår en dybere forståelse af en tekst, hvis du tager notater til din læsning. 

Bohay, M., Blakely, D. P., Tamplin, A. K., & Radvansky, G. A. (2011). Note Taking, Review, Memory, and Comprehension. The American Journal of Psychology, 124(1), 63–73.

Digitale notatværktøjer

Hvis du tager notater på computeren, er der her eksempler på konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig til at strukturere og gemme dine notater

PDF-Reader    

Med en PDF-reader kan du både understrege i dine PDF-filer og tilføje kommentarer forskellige steder i dokumentet. 
Der findes flere forskellige PDF-Readere. Du kan f.eks bruge Adobe Acrobat Reader eller til mere avanceret brug investere i Adobe Acrobat Pro.

OneNote

Med One OneNote kan du lave digitale notesbøger og inddele dem i både sider og sektioner. Du kan dele dine OneNote-notesbøger med dine studiekammerater, og på den måde kan I dele, samskrive og berige hinandens notater.

I OneNote kan du integrere dine notater med f.eks. pdf-er og PowerPoints fra undervisningen. Hvis du bruger én OneNote til alle dine noter, kan du søge på tværs af alle noter på én gang.


Her er et eksempel på, hvordan en pædagogstuderende har brugt OneNote:

Mindview

Mindview er et program, du kan bruge til at lave mindmaps online.

Et Mindview-mindmap kan fx se sådan ud:

Notater i undervisningen

Du skal ikke skrive alt, hvad underviseren siger ned, men nogle få notater fra hver undervisningsgang kan hjælpe dig til at fastholde det, der bliver sagt og talt om i undervisningen. At tage notater i undervisningen kan også være en hjælp til at holde fokus og bearbejde det, der bliver undervist i.

I undervisningen kan du fokusere på og notere ned:

 • Hvad underviseren siger i begyndelsen og slutningen af undervisningen, det er ofte der, det vigtigste bliver sagt.
 • Hvad underviserens vinkling og fokus på stoffet er
 • Hvornår underviseren liver op. Hvis underviseren pludselig taler med et større engagement, er det ofte, fordi han eller hun finder det vigtigt.
 • Når underviseren siger ord som:  ”Konklusionen er…”, ”En vigtig pointe er…” På den måde hjælper underviseren ofte med at fortælle, hvornår noget er vigtigt.
 • Hvad du selv har reaktioner, associationer og refleksioner undervejs.

Jørgensen, P. S. (2014). Notatteknik for studerende på videregående uddannelser—Lyt, læs—Notér—Og skriv (3. udgave). Samfundslitteratur. s. 35)

Jo bedre du er forberedt til undervisningen, jo nemmere er det at fokusere på det mest relevante.

Du kan forberede dig ved at:

 • Orientere dig i dagens plan på Itslearning
 • Orientere dig i dagens tekster. Hvis du ikke kan nå at læse dem alle, så skim dem og vælg evt. en enkelt ud, som du læser mere grundigt.
 • Se notaterne fra sidste undervisningsgang igennem
 • Spørge dig selv, hvad du gerne vil have ud af undervisningen 

Jørgensen, P. S. (2014). Notatteknik for studerende på videregående uddannelser—Lyt, læs—Notér—Og skriv (3. udgave). Samfundslitteratur. s. 34)

Det er en god ide efter undervisningen eller i hvert fald samme dag at tage fem minutter, hvor du samler op på de løse ender, der må være i dine noter. Hvis der er noget, du ikke forstod i undervisningen, så forsøg at finde ud af det, enten ved at tale med dine medstuderende, eller måske kan du finde en artikel eller en YouTube-film om det.

Hvis du tager notater i hånden, går det lidt langsommere, og du er derfor mindre tilbøjelig til at tage for mange notater.

Hvis du tager notater på computeren, kan du skrive lidt hurtigere, men måske forfalder du så til at skrive for meget med. Til gengæld kan du nemmere redigere i notaterne efterfølgende og strukturere dem i mapper. 

Vidste du?

Forskning viser, at studerende, der efterbehandler deres noter efter en forelæsning ved f.eks. at omstrukturere dem og lave tilføjelser, får bedre karakterer, end studerende der ikke gør.
Cohen, D., Kim, E., Tan, J., & Winkelmes, M.-A. (2013). A Note-Restructuring Intervention Increases Students’ Exam Scores. College Teaching, 61(3), 95–99. Academic Search Premier. 

Notater når du er i praktik

Inden du starter i praktik, er det en god ide at overveje, hvordan du vil fastholde dine erfaringer. Du vil få mange nye indtryk, og det kan være svært at huske detaljer, og hvordan du har udviklet din faglighed, hvis ikke du har skrevet noget ned undervejs. Praktiknotater kan have mange forskellige formater, og måske vil du få noget ud af at bruge mere end bare ét af disse. 

Konkrete notatteknikker til praktik
Praktiknotater kan både skrives, mens du befinder dig på praktikstedet og som en refleksion, når du har forladt dagens arbejde. Praktiknotater dækker over observationer, små beskrivelser af hverdagen og andre former for dokumentation af praktikken. Disse notater kan både være digitale eller fysiske noter på papir. 

Logbog 
Et af de mest almindelige værktøjer i forbindelse med praktiknotater i praktikken er at føre en logbog.

Formålet med at skrive i logbogen er at give et kronologisk overblik over praktikperioden og din faglige udvikling. En logbog kan både indeholde korte referater fra møder med praktikvejleder og beskrivelser af situationer, projekter, opgaver og faglige overvejelser. Den kan også indeholde personlige overvejelser og refleksioner, glæder og frustrationer, som det også kan være rart at få skrevet ned.

Afsæt tid til at skrive i logbogen hver dag. Du kan f.eks. skrive ud fra følgende spørgsmål: 

 • Hvad har jeg lavet i dag?
 • Hvordan har min faglighed været sat i spil i dag?
 • Hvad gik godt? – og hvad gik mindre godt?
 • Hvad har jeg undret mig over?
 • Hvad har jeg lært, der var nyt for mig? 
 • Hvad skal jeg opsøge mere viden om? 

Husk også at gemme andet praktikmateriale, såsom spørgeguides, interviews og andet materiale udleveret af praktikstedet.  

Mundtlige noter 
Du kan optage dig selv på din smartphone. En lydoptagelse er nemlig også en slags notater, som du kan vende tilbage til senere. Prøv at optage dig selv, hvor du fortæller om dit emne, dagens oplevelser eller andet, og hvor du gerne vil hen med det. Denne proces kan hjælpe dig med at strukturere din tankestrøm, enten inden din noteskrivning eller som et alternativ til den. 

Hvis du producerer mange mundtlige noter, så sørg for at lave et godt system i filnavnene, så du nemt kan genfinde den relevante lydfil igen. 
 

Visuelle feltnoter 
Fotos, videoer, tegninger, skitser, skemaer og mindmaps er også nyttige i forhold til at fastholde erfaringer fra dit praktikforløb. Visuelle notater kan give overblik over ting som indretning, placering af mennesker i et rum, designvalg og dokumentation af specifikke objekter, situationer eller handlinger. De visuelle noter supplerer med en anden vinkel, der måske bringer andre erfaringer frem fra praktikken. 

Husk at være opmærksom på GDPR-lovningen, hvis du tager fotos eller videoer af personer eller har adgang til materialer med personfølsomme oplysninger i din praktik.

Udarbejdet af: VIA Bibliotek, VIA University College