PODE Modellen

  • aau
  • begynder
  • dansk
  • litteratursøgning

Når den studerende skal søge litteratur til sit projekt, eller sin opgave, er det vigtigt, at de søger systematisk efter litteratur. Pode-modellen kan sikre den studerende, at vedkommende kommer rundt i alle hjørner i sin søgning efter relevant litteratur.


Formål:

Dette læringsobjekt er en del af kurset “Litteratur- og informationssøgning”, hentet fra Kapitlet af samme navn i bogen “Problembaserede undersøgelser på socialrådgiveruddannelsen” (2022).
Udover denne introduktion til PODE-modellen, består kurset af følgende læringsobjekter “Problem”, “Ord”, “Databaser” og “Evaluering”.
Den studerende har efter kurset tilegnet sig viden om litteratursøgning, og dette læringsobjekt er ment som inspiration til, hvordan man kan vise de studerende kompleksiteten i en søgeproces.
PODE-modellen er ikke designet til at udføre dybdegående og grundige “Systematic reviews”, men klæder den studerende på til at søge systematisk efter litteratur.

Kursets forløb:

Som introduktion snakkes der i plenum om erfaringer med søgning efter litteratur. Hvilke typer af litteratur har de tidligere brugt? Hvilke databaser har de søgt i? m.m.
De studerene sidder gruppevis, da der skal tages udgangspunkt i deres egen foreløbige problemformulering.
Underviseren præsenterer emnet “Problem” og de studerene bliver sat til at brainstorme på deres problemformulering og hvilke typer af information, de har brug for.
Derefter tages der hul på emnet “Ord”. Her vises, hvordan man kan opbygge søgetrenge med boolske operatorer, trunkeringstegn og andre søgetips. De studerende introduceres til bloksøgning.
Herefter skal de studerende finde relevante søgeord og begreber. Dette kan gøres ved at hver studerende først selv brainstormer på synonymer m.m. Herefter skal de gruppevis sammensætte deres søgninger.
Under emnet “Databaser” bliver de studerende introduceret til forskellige relevante databaser, og de studerende skal efterfølgende søge i dem.
“Evaluering” er det afsluttende emne. Her beskrives, hvordan man kan udvide eller begrænse antallet af fundne hits. Hvilke inklusionskriterier kan bruges? I forlængelse af skanning af fremfunden litteratur opstår der nye søgeord, måske skal andre databaser benyttes m.m. Endelig kan evalueringen hos de studerende føre til en ændring af problemformulering, og processen kan starte forfra.

Kursets omfang:

Det anbefales at kurset forløber som 3 gange 45 minutter

Kursets placering i undervisningsforløbet

Kurset får størst relevans for de studerende, hvis de har en problemformulering.

Materialer til kurset

De studerene skal medbringe computer

Pensum til kurset

von der Hude, Jacob & Nielsen, Signe (2022): ”Litteratur- og informationssøgning”, i Engen, Mie et al. (red.): i Problembaserede undersøgelser på socialrådgiveruddannelsen. Kbh. : Hans Reitzel s. 79-95

(eller links til de omtale læringsobjekter i LearningLib)

Udarbejdet af Jacob von der HudeAalborg UniversitetsbibliotekUdgivet under CC BY-NC
Quiz om PODE modellen: