Søgning med AND, OR, NOT

  • au
  • begynder
  • dansk
  • litteratursøgning

Her kan du få et overblik og repetere søgning med AND, OR, NOT / OG, ELLER, IKKE.

Se på billederne og husk på hvad brugen af AND, OR, NOT gør for din søgning. Når du er klar til at se om du huskede rigtigt, så klik på “turn” og få svaret.

Udarbejdet af: Solveig Sandal Johnsen, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus.CC BY-NC