Å skrive oppgave sammen

  • begynder
  • norsk
  • øvet
  • projektarbejde
  • uib

Studenter ved UiB deler erfaringer med gruppearbeid og gir råd om vellykket samskriving i tre korte videoer

Hvordan komme i gang med gruppearbeid

Hvordan lykkes med å etablere grupper, komme i gang med gruppearbeid, bli enig om en problemstilling og fordele arbeidsoppgaver. Studenter ved Institutt for geografi deler sine erfaringer med gruppearbeid og samskriving.

Hvordan komme i gang med skriveprosessen i grupper

Hvordan komme videre etter problemstilling er formulert og datainnsamling fullført. Om arbeidsfordeling, fremdriftsplan, samarbeide digitalt, tilbakemelding på hverandres bidrag og å ferdigstille oppgaven.
Studenter ved Institutt for geografi deler sine erfaringer med gruppearbeid og samskriving

Gratispassasjerer og andre utfordringer i gruppearbeid

Hva gjør man når det oppstår uenighet, noen bidrar mindre enn de skal eller tar for mye styring i prosjektet? Studenter ved Institutt for geografi deler sine erfaringer med gruppearbeid og samskriving.

Utarbeidet av: Henry Langseth & Pål Steiner CC BY-NC