Hvordan faktasjekke KI-genererte tekster

  • AI
  • begynder
  • norsk
  • uib

Språkmodeller kan forenkle eller fordreie godt underbygd kunnskap, trekke slutninger på tvers av forfatternes konklusjoner og og dessuten dikte opp helt nye fakta. Derfor bør alle påstander i slike genererte tekster sjekkes grundig.

Utarbeidet av: Universitetsbiblioteket i Bergen, 2023CC BY-NC