Analysera ditt informationsbehov

  • begynder
  • kth
  • litteratursøgning
  • svensk

Det första steget vad gäller informationssökning är att du inser att du behöver information och vilken typ av information det är du behöver. Utifrån det kan du sedan gå vidare och välja vilka söktjänster du vill använda. Det är också bra att ha en uppfattning om hur omfattande informationsbehovet är – hur många källor behöver du?

I den här modulen kommer du att få lära dig hur du analyserar ditt informationsbehov. Du kommer att få ta del av texter och filmer och testa dina kunskaper genom att göra quizz. Modulen innehåller också eget arbete som du kan tillämpa på en egen uppgift. Följande modul är en del av kursen Söka, värdera, referera. Hela kursen finns på Canvas

Det första steget vad gäller informationssökning är att du inser att du behöver information och vilken typ av information det är du behöver. Utifrån det kan du sedan gå vidare och välja vilka söktjänster du vill använda. Det är också bra att ha en uppfattning om hur omfattande informationsbehovet är – hur många källor behöver du?

I den här modulen kommer du att få lära dig hur du analyserar ditt informationsbehov. Du kommer att få ta del av texter och filmer och testa dina kunskaper genom att göra quizz. Modulen innehåller också eget arbete som du kan tillämpa på en egen uppgift. Följande modul är en del av kursen Söka, värdera, referera. Hela kursen finns på Canvas https://canvas.kth.se/courses/43422

Lärandemål för modulen

Efter att ha genomgått modulen ska du:

  • kunna avgöra när du har ett informationsbehov
  • kunna välja lämpliga källor utifrån ditt informationsbehov
  • veta i vilka söktjänster olika typer av källor kan återfinnas
  • kunna bedöma hur många källor som är lämpligt utifrån ditt informationsbehov

Behovet av information

Det första steget när du söker information är att inse att du behöver information. Det finns en lucka i dina kunskaper och du behöver ta reda på mer. Olika typer av källor är lämpliga för olika typer av frågor. I denna film kan du lära dig mer.

Var hittar du den typ av källor du behöver?

När du söker information behöver du välja källor som är lämpliga utifrån din fråga. Olika typer av källor kan hittas i olika sökverktyg, så därför behöver du ha en idé om vilken typ av källa som kan vara bra för att besvara din fråga redan när du söker. I denna film kan du lära dig mer.

Om du är student och utforskar vilka sökverktyg och källor du har tillgång via ditt lärosäte bör du alltid logga in för att komma åt resurserna.

Hur många källor behöver du?

Hur många källor du behöver ta del av beror på flera faktorer, till exempel hur omfattande din uppgift är, hur många källor det faktiskt finns, hur komplext ämnet är och hur väletablerad kunskapen är. Lär dig mer i denna film.

https://www.learninglib.org/wp-admin/admin-ajax.php?action=h5p_embed&id=92