Söka, värdera, referera: grundkurs i informationskompetens

 • begynder
 • kth
 • litteratursøgning
 • svensk

Om kursen

Kursen består av en introduktionsdel och modulerna Analysera ditt informationsbehov, Söka information, Välja och värdera källor, Referenser och källhänvisningar samt en avslutande del. För vissa av er är kursen en del i en annan kurs, för andra är den helt fristående. Den innehåller en blandning av text, video, quizz och eget arbete. Alla videofilmer är textade och går också att se med transkript direkt i KTH Play.

På den här sidan beskriver vi kursen och dess olika delar. Ta del av hela kursen i Canvas eller använda hela eller delar i din egen undervisning genom att ladda ned den från Canvas Commons

🤔 Analysera ditt informationsbehov

Du får lära dig om hur du ringar in ditt informationsbehov och var du kan hitta den information du behöver för en viss uppgift. 

🔎 Söka information

I modulen går vi igenom hur man hittar lämpliga sökord för en viss frågeställning och hur man sedan bygger upp sökningen i en databas. Vi tar upp olika söktekniker som gör din sökning mer effektiv och du får se konkreta exempel på sökningar i en databas.

📚 Välja och värdera källor

I den här modulen går vi igenom ett antal källkritiska frågor som hjälper dig att avgöra om informationen är trovärdig och pålitlig. Vi förklarar också vad som är utmärkande för just vetenskaplig information.

📃 Referenser och källhänvisningar

Här får du lära dig om syftet med referenser, när och hur de används. Du får se exempel på vilken information en referens brukar innehålla och hur en referens brukar vara uppbyggd. Vi går också igenom vad som menas med plagiat och vad som är viktigt att tänka på för att undvika det. 

👩‍🎓Avslutning

I den avslutande delen får du möjlighet att reflektera över vad du har lärt dig under kursens gång och även lämna feedback på saker du tycker kan förbättras med kursen. Vi går också igenom hur du kan kontakta oss för att få hjälp med informationssökning framöver och ger dig tips på hur du kan arbeta vidare.


Hur du läser kursen

Det tar ca 3 timmar att gå igenom kursen, beroende på hur mycket du jobbar med en egen uppgift parallellt.

Quizzen har ingen begränsning utan du kan göra om dem tills du klarat dem. Du är klar med kursen när du har gått igenom alla sidor och gjort alla quizz.

På de sidor som heter Eget arbete är tanken att du får möjlighet att testa det du lärt dig på en egen uppgift. Du kommer att ha mest nytta av kursen om du aktivt testar att tillämpa de saker vi går igenom på ett eget område.


Analysera ditt informationsbehov

Lärandemål för modulen:

Efter att ha gått igenom modulen ska du:

 • kunna avgöra när du har ett informationsbehov
 • kunna välja lämpliga källor utifrån ditt informationsbehov
 • veta i vilka söktjänster olika typer av källor kan återfinnas
 • kunna bedöma hur många källor som är lämpligt utifrån ditt informationsbehov

Exempel ur modulen: Var hittar du den typ av källor du behöver?

Söka information

Lärandemål för modulen

Efter att ha gått igenom modulen ska du:

 • kunna välja lämpliga sökord för en sökning
 • kunna skapa en sökstrategi och tillämpa söktekniker
 • kunna förbättra en sökning
 • förstå hur val av söktjänster och sökord påverkar resultatet
 • kunna använda olika söktjänster
 • veta hur du kan få åtkomst till källor i fulltext

Exempel ur modulen: Sökteknik

Välja och värdera källor

Efter att ha gått igenom modulen ska du:

 • kunna känna igen olika typer av publikationer och undersöka dem med hjälp av ett antal källkritiska frågor
 • kunna välja lämpliga källor utifrån din källkritiska analys

Exempel ur modulen: Vetenskaplig litteratur


Referenser och källhänvisningar

Efter att ha gått igenom modulen ska du:

 • kunna skriva en korrekt referens.
 • veta när det är lämpligt att referera och när det inte behövs
 • kunna undvika plagiering

Exempel ur modulen: Video om fusk och plagiering