Kritisk kildebevidsthed // del 1

  • au
  • begynder
  • dansk
  • kildekritik

Om troværdighed og anvendelighed i vurderingen af kilder 

Dette er første del i et samlet undervisningsforløb om kildekritik. Du kan finde anden del her: Kritisk kildebevidsthed del 2

Kildekritik handler om at opbygge en kritisk kildebevidsthed i vurderingen af informationskilders autoritet, troværdighed og anvendelighed.

I den kritiske refleksion over kilder kan du tage udgangspunkt i følgende refleksionspunkter:

  • Ophav: Hvem har skrevet teksten?
  • Udgiver: Hvor kommer teksten fra?
  • Indhold: Hvad står der i teksten?
  • Kontekst: Hvad skal du bruge teksten til?

I nedenstående præsentation har du mulighed for at udfolde refleksionspunkterne yderligere, med ideer til uddybende spørgsmål og forklaringer på begreber og fænomener.

God fornøjelse!

Udarbejdet af:AU Library:
Anna Slyngborg
Drude Terkildsen Bill
Astrid Ølgaard Schriver
Steffan Mulle Markussen
Mai Jensen Klærke
Jesper Frederiksen Ølsgaard
Karl Weis-Fogh
Ida Lunde Jørgensen
CC-BY-NC