Kritisk tænkning: Valg og fravalg

  • begynder
  • kildekritik
  • via

En explainer omkring vigtigheden i, at begrunde sine valg og fravalg.

Et bæredygtigt dilemmaspil er desuden udviklet til formålet: https://www.thinglink.com/view/scenario/1720756712811528869

Baggrund for læringsobjektet:

Explaineren med dertilhørende dilemmaspil er udviklet i forbindelse med et asynkront læringsforløb i ”Kritisk tænkning” på et PBL projektforløb 3. semester på ingeniøruddannelsen på VIA University College.

Objekt publiceret 15.05.2024

under CC-BY-NC